Edukacja wczesnoszkolna, klasa 1.

Edukacja wczesnoszkolna, klasa 1.

Edukacja wczesnoszkolna, klasa 1.

Data: 02.04.2020

Temat: Pan Jezus daje nam siebie. Czcimy krzyż Jezusa

* Praca w wyobraźni: 

Spróbuj wyobrazić sobie Pana Jezusa, który razem ze swoimi przyjaciółmi apostołami zgromadził się w sali, w Wieczerniku. 

Data: 02.04.2020

Temat: Pan Jezus daje nam siebie. Czcimy krzyż Jezusa

* Praca w wyobraźni: 

Spróbuj wyobrazić sobie Pana Jezusa, który razem ze swoimi przyjaciółmi apostołami zgromadził się w sali, w Wieczerniku. N. Podczas tej uczty Pan Jezus wziął w ręce chleb, mówiąc "Bierzcie i jedzcie to jest ciało moje. Następnie wziął kielich mówiąc; "Pijcie z niego wszyscy, to jest krew moja". 

* Spróbuj odpowiedzieć na pytania: - gdzie słyszysz takie same słowa? 

                                                            - kto je wypowiada?

                                                            - co się wtedy dzieje?

* treść do zapamiętania: Każda Msza św. jest ucztą. Kapłan powtarza te same słowa, co Pan Jezus w Wieczerniku. Pan Jezus sprawia, że wtedy Chleb i wino przestają być zwykłym chlebem i winem, ale stają się Jego prawdziwym Ciałem iKrwią. Nie widać tego, ale tak jest.

* Wspominając Ostatnią Wieczerzę Pana Jezusa, przed śmiercią wykonaj ćwiczenie ze strony 54.

* Teraz poszukaj w ćwiczeniu, lub w swoim mieszkaniu ilustracji z Panem Jezusem na krzyżu. Domownikowi, który ma chwilkę czasu opowiedz wszystko, co wiesz o Panu Jezusie, który umarł na krzyżu. 

* Teraz posłuchaj, może osoba dorosła opowie Ci coś więcej.

* Treść do zapamiętania:  Wielki Piątek to dzień śmierci Pana Jezusa. Będziemy wtedy wspominać i przeżywać to wydarzenie. 

* Dla okazania wdzięczności Panu Jezusowi, możesz teraz, patrząc na krzyż chwilkę się pomodlić i pomyśleć o tym, co widzisz.

*     Na zakończenie pracy, proszę wykonaj ćwiczenie 1, które jest na stronie 55.

Z BOGIEM.

                                                          - 

Edukacja wczesnoszkolna, klasa 1.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dodatkowe dla osób, które uczęszczały w poniedziałki.