Temat: Apostołowie wypełniają misję Pana Jezusa. Chcę słuchać Jezusa.

* Wyobraź sobie Jezusa nauczającego nad jeziorem Genezaret. Zebrani słyszeli słowa: "Pójdź za  mną". Pomyśl, co wtedy zrobili?  Dlaczego chcieli zostać z Jezusem?

* Domownikowi, który ma chwilkę czasu, przygotuj listę miejsc, gdzie Ty możesz słuchać słowa Bożego?

* Proszę o wykonanie ćwiczenia 1 na stronie 64 i jako utrwaleniećwiczenia 2 na stronie 67.