Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla osób, które uczęszczały w czwartki.