* Popatrz na wykonany przez siebie witrażyk, który pokolorowałeś we wtorek. 

* Wybierz napis, który pasuje do ilustracji:

- Narodzenie Jezusa

_ Jezus karmi głodnych

- Pan Bóg daje świat człowiekowi

- Chcemy czuwać z Jezusem

* Na stronie 93 narysuj krzyż - pokoloruj, najładniej jak potrafisz.

Z BOGIEM.