Data: 02.04.2020

Religia

* Podróż w wyobraźni: Wyobraź sobie, że jesteś w sali w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Widzisz, jak przy wspólnym stole siedzi Pan Jezus ze swoimi przyjaciółmi Apostołami. Patrzysz, jak Pan Jezus bierze w ręce chleb, potem wino. Słyszysz Jego słowa: "Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje. Podobnie czyni biorąc kielich z winem mówi: "Bierzcie i pijcie, to jest moja Krew. 

* Pan Jezus ofiarował nam siebie.

* Czy pamiętasz, gdzie dzisiaj słyszymy te słowa? Kto je wypowiada?

*Treść do zapamiętania: Pan Jezus ofiarował nam siebie. Pozostawił swoje Ciało i Krew, pod postaciami chleba i wina. Otrzymujemy ten prezent od Pana Jezusa podczas każdej Mszy świętej.

* Teraz narysuj to, co Ty chcesz ofiarować Panu Jezusowi, wykonując ćwiczenie 2 na stronie 70.

Odszukaj w domu znaku krzyża. Zatrzymaj się przed nim na chwilę. Pomyśl, o czym ci przypomina.

* Treść do zapamiętania: Dzień, w którym obchodzimy pamiątkę śmierci Jezusa nazywamy Wielkim Piątkiem.

* Dla utrwalenia, wykonaj  ćwiczenie 1 lub 2 ze strony 71.

Z BOGIEM